Aanmelden

Aanmelden bij Juvans voor een afspraak kunt u op verschillende manieren doen.

Telefonisch
U kunt iedere werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur  aanmelden via telefoonnummer 073-6444244.

Persoonlijk op spreekuur
Indien u liever persoonlijk spreekt met een van onze maatschappelijk werkers, dan kunt u gebruik maken van de (inloop)spreekuren. Klik hier om een overzicht van al onze locaties met bijbehorende spreekuren te zien.

Werkwijze aanmelden clienten gemeente Waalwijk
De procedure voor aanmelden in de gemeente Waalwijk is per 1 januari 2015 gewijzigd. Gemeente Waalwijk werkt vanaf 1 januari 2015 met één centrale toegangspoort, aangestuurd en uitgevoerd door de gemeente zelf. Cliënten die zorg en ondersteuning nodig hebben, dienen zich eerst te wenden tot de gemeente. Telefoonnummer 0416-683456.  Cliënten kunnen zich niet meer rechtstreeks aanmelden bij Juvans.

Werkwijze  na aanmelding
Bij de aanmelding bekijken we of het maatschappelijk werk de beste plek is voor uw problemen of vragen. Als er andere hulp nodig is, kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instantie. Binnen tien werkdagen is er met u contact via een intakegesprek.

Plan
We stellen samen met u een plan van aanpak  op. Hierbij wordt uitgegaan van uw eigen mogelijkheden. U bepaalt zelf de richting. In de aanpak  staat beschreven waaraan u gaat werken en hoe u dat het beste kunt doen. Als de problemen met het  gezin of huishouden  te maken hebben, wordt er met het hele gezin/huishouden en de sociale omgeving gekeken hoe dit opgelost kan worden. Eventueel werken we hierbij samen met andere organisaties en vrijwilligers.

Afsluiting
De hulpverlening kan van korte, maar ook van langere duur zijn, maar het is altijd eindig. We streven ernaar om u zo vaardig, sterk en weerbaar te maken dat u het weer zonder hulp aankunt. Dan wordt de hulpverlening afgesloten, waarvan wij de eventuele verwijzer op de hoogte brengen.