Werkwijze Juvans

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in het dagelijkse leven. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Hierbij kan het gaan om relatieproblemen, de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, financiële problemen en kwesties rond werk of school, gezondheid of eenzaamheid.

Onze inzet is om samen met  de client en het sociale netwerk tot een oplossing te komen. De cliënt bepaalt hierbij de richting en gaat uit van eigen kracht en mogelijkheden. We werken hierbij ook nauw samen met andere organisaties en vrijwilligers.