Werkwijze

Aanmelding

In een eerste gesprek bekijken we of het maatschappelijk werk de beste plek is voor uw problemen. Als er andere hulp nodig is, kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Intake

Binnen tien werkdagen wordt u uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek, de intake. In dit gesprek worden uw gegevens en uw problemen/vragen op een rij gezet. We stellen samen met u duidelijk vast wat uw verwachtingen zijn en wat we samen aan gaan pakken. We gaan altijd uit van uw mogelijkheden, waarbij u zelf de richting bepaalt. Onze inzet is om samen met uw sociaal netwerk tot een oplossing te komen.

Plan

We stellen samen met u een hulpverleningsplan op. Daarin staat beschreven waaraan we gaan werken en hoe we dat het beste kunnen doen. We maken daarover afspraken met u. En we stellen vast hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn.

Afsluiting

De hulpverlening is altijd eindig. Onze inzet kan van korte, maar ook van langere duur zijn.  We streven ernaar om u zo vaardig, sterk en weerbaar te maken dat u het weer zonder ondersteuning aan kunt. Dan wordt de hulpverlening afgesloten, waarvan wij de eventuele verwijzer op de hoogte brengen.

Verwijzen jullie ook?

Ja, tijdens de aanmelding en/of intake wordt een inschatting gemaakt of Juvans u verder kan helpen. Mocht u meer specialistische hulp nodig hebben, verwijzen we u naar een passende hulpverleningsinstantie.

Heb ik altijd dezelfde hulpverlener?

In principe is de maatschappelijk werker waar u het intakegesprek mee heeft ook de maatschappelijk werker die u tot aan de afsluiting hulpverlening biedt.

Hoe werkt online hulpverlening?

Voor cliënten is het ook mogelijk om online advies en hulp te krijgen op www.juvans.nl. Via online hulpverlening ondersteunen wij met het vinden van een oplossing. Cliënten kunnen chatten, een vraag stellen of een eigen Juvans-account aanmaken. Op themapagina’s staan tips en informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven. Klik hier voor de flyer.

Chatspreekuur (anoniem)
Tijdens een chat heb je online contact met een hulpverlener en kun je jouw vraag voorleggen. Vragen kunnen gaan bijvoorbeeld gaan over relatieproblemen, opvoeding van kinderen, eenzaamheid of financiële problemen.

Hoe werkt chatten?
Voor openingstijden van het chatspreekuur Klik je op de knop Chatten op de homepage.  (groene stip is open/rode stip is gesloten). Als je op ‘chatten’ klikt, opent een scherm. Je vult je (voor)naam en postcode in. Vervolgens klik je op ‘aanmelden voor chat’. Een chatconsult duurt maximaal 20 minuten. Soms is met één chatgesprek je vraag beantwoord, maar het kan ook zijn dat er meer tijd nodig is. De hulpverlener nodigt je dan uit voor een vervolgcontact.

Vraag stellen
Je kunt naast chatten ook een vraag stellen. Dit kan 24 uur per dag. Binnen twee werkdagen krijg je antwoord op je vraag. Dit antwoord ontvang je op ‘MijnJuvans’. Hier kun je in de bibliotheek zelf informatie vinden over allerlei onderwerpen, variërend van echtscheiding, assertiviteit, eenzaamheid tot omgaan met geld. Verder kun je online trainingen volgen en apps downloaden.

Privacy
Voor je privacy verloopt de communicatie via een beveiligd systeem: ‘MijnJuvans’. Alleen jij en de hulpverlener hebben toegang tot jouw pagina.  

Blijf ik anoniem?
Op het moment dat je samen met de hulpverlener intensiever aan de slag gaat, moet je je volledige naam en adres opgeven. Dit komt omdat je alleen geholpen mag worden door een hulpverlener uit jouw gemeente. Voorop staat dat jij altijd de regie hebt. Misschien wil je online contact blijven houden, maar het kan ook zijn dat je liever een persoonlijk gesprek wilt. Dat is altijd mogelijk.