Samenwerking

Met wie werkt Juvans samen?
 • huisartsenpraktijken
 • gezondheidscentra
 • welzijnsorganisaties
 • praktijken van eerstelijns psychologen
 • thuiszorg
 • GGD
 • basisscholen
 • scholen voor voortgezet onderwijs
 • maatschappelijke opvangvoorzieningen
 • voorzieningen in de ouderenzorg, i.c. de zorgcontinua, woonzorgzones
 • vluchtelingenwerk
 • projecten of netwerken op het terrein van leefbaarheid en sociale activering en sociaal culturele voorzieningen
 • gemeentelijke voorzieningen: CWI, Sociale Dienst, GKB
 • bedrijven
 • de geïndiceerde jeugdzorg
 • de tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg