Samenwerkingspartners

Samenwerken met andere professionals is voor Juvans belangrijk voor een integrale benadering van de burger. Door krachten te bundelen kunnen we, met elkaar, beter tegemoet komen aan de vragen en behoeften van wijkbewoners. Juvans wil hierbij een krachtige samenwerkingspartner zijn met een unieke expertise, stevig verankerd in de lokale samenwerkingsverbanden. Wij zien kansen om samen met gemeenten en andere organisaties in zorg en welzijn, te werken aan vernieuwende manieren.

Folder voor professionals.

Folder Krachtgroep

Hand-out Crisisdienst

Hand-out Maatschappelijk Werk Risicojeugd

Klik hier voor de folder met bereikbaarheid in crisisituaties

Samenwerkingspartners:

 • wijkteams
 • huisartsenpraktijken
 • gezondheidscentra
 • welzijnsorganisaties
 • praktijken van eerstelijns psychologen
 • thuiszorg
 • GGD
 • basisscholen
 • scholen voor voortgezet onderwijs
 • maatschappelijke opvangvoorzieningen
 • voorzieningen in de ouderenzorg, i.c. de zorgcontinua, woonzorgzones
 • vluchtelingenwerk
 • projecten of netwerken op het terrein van leefbaarheid en sociale activering en sociaal culturele voorzieningen
 • gemeentelijke voorzieningen: CWI, Sociale Dienst, GKB
 • bedrijven
 • de ge├»ndiceerde jeugdzorg
 • de tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg