Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algehele gang van zaken in de organisatie

Drs. J.W.C.J.M (Jos) de Kort, voorzitter van de Raad van Toezicht
Jos is lid van de Raad van Toezicht sinds 12 juni 2012. Voorjaar 2013 volgde hij Peter van den Dungen op als voorzitter van de raad. Na zijn studie Sociologie heeft Jos meerdere werkgevers gehad in het universitair onderwijs  bij gemeenten  en aansluitend  in het hoger beroepsonderwijs. Thans werkt hij als voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Markant in Breda die verantwoordelijk is voor het openbaar basisonderwijs in die stad.  Bestuurlijke ervaring heeft hij o.a. opgedaan in het (speciaal) onderwijs. In de periode, dat hij bij gemeenten werkzaam was als afdelingshoofd en directeur heeft hij o.a. veel ervaring opgedaan met het werkterrein welzijn en zorg. Vanuit die ervaring en zijn maatschappelijke betrokkenheid wil hij een steentje bijdragen aan het  werk van Juvans. 

Mevrouw drs. E.W.A. Knippers (Ellen), lid raad van toezicht Juvans
Ellen is lid van de raad van toezicht sinds 1 oktober 2015. Na haar studie sociologie is ze 15 jaar werkzaam geweest als beleidsonderzoeker bij verschillende organisaties. De laatste 10 jaar had dit onderzoek betrekking op beleidsvraagstukken in de welzijns- en zorgsector. In 2002 heeft zij de overstap gemaakt naar de zorg: eerst als secretaris van de Raad van Bestuur bij het Catharina-ziekenhuis en sinds 2007 bij de GGZ in Eindhoven. Toezichthoudende ervaring heeft Ellen opgedaan als lid van raad van toezicht bij een ouderenzorgorganisatie in Boxtel. 

Ellen is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Liempde.
Andere nevenactiviteiten naast Juvans zijn: bestuur BIZ (Bestuurssecretarissen in de Zorg), lid MR Jacob Roelandslyceum Boxtel, lid Lionsclub Boxtel Belles Amies.

M.P.H.M (Margot) Kobussen, lid van de Raad van Toezicht 
Margot is lid van de Raad van Toezicht van Juvans sinds zomer 2013.Margot is een Brabantse burger, wonend in het centrum van ’s-Hertogenbosch die zich betrokken voelt bij het maatschappelijk welbevinden van allen  in,  en in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. De veranderingen uitdagingen waar Juvans nu voor staat hebben haar interesse.  Met haar ervaring als directeur bij o.a. thuiszorg , jeugdgezondheidszorg en GGz, docent op universiteit en HBO, onderzoeker, auteur en als lid van diverse werkgroepen in opdracht van VWS,  kan zij adequaat feedback geven.

H.J.F.L. (Harry) Meeuwsen, lid van de Raad van Toezicht
Harry is lid van de Raad van Toezicht sinds 12 juni 2012. Sinds 2007 is hij zelfstandig ondernemer (Macim b.v.) en heeft hij diverse interim-managementopdrachten uitgevoerd met name bij gemeentelijke overheden. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij verschillende gemeenten en heeft tevens acht jaar bij een organisatie-adviesbureau gewerkt als senior-adviseur. Uitgevoerde opdrachten liggen op het terrein van financiën en bedrijfsvoering.

Naast zijn activiteiten voor Juvans is hij lid van de Rekenkamercommissies in de gemeenten Buren en Zaltbommel.

Mr M.L.A. (Marc) van Opstal, lid Raad van Toezicht
Marc is lid van de Raad van Toezicht sinds 10 juni 2014. Vanaf 1982 is hij werkzaam als advocaat. Hij is partner bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de Sectie Personen- en Familierecht. Hij behandelt zaken op het gebied van familierecht en erfrecht en is op die terreinen ook actief als mediator. Op deze wijze komt hij vaak in aanraking met de gevolgen van familierechtelijke problemen voor gezinnen en voor de maatschappij. Hij wil graag een bijdrage leveren aan het bieden van een goede maatschappelijke ondersteuning aan mensen die problemen ondervinden. Vanuit die wens is Marc voorheen bestuurslid geweest van Stichting ABZ in Vught. Ook was hij tot voor kort voorzitter van de Klachtencommissie van Juvans.