Privacy statement

Algemeen Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, gezondheid, school, werk of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Onze inzet kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Hierbij werken wij nauw samen met andere organisaties en vrijwilligers. We kijken naar de cliënt, in relatie tot het gezin/huishouden en de omgeving. Onze inzet is om samen met het sociale netwerk tot een oplossing te komen..

Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als cliënt, stagiair, sollicitant of vrijwilliger kunnen wij om uw persoonsgegevens (naam- adresgegevens, email, telefoonnummer), eznovoorts vragen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening of overeenkomst. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard.

Alleen die persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn om overeenkomsten uit te voeren, uw vragen te kunnen beantwoorden, verzoeken in behandeling te nemen maar ook om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers.

Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld Burgerservicenummer, rekeningnummer of gegevens over gezondheid worden alleen met uw toestemming vastgelegd.

Voor sollicitanten, stagiaires en vrijwilligers geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die nodig zijn om de sollicitatieprocedure te doorlopen of de overeenkomst uit te voeren. In een aantal gevallen wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor stagiaires en vrijwilligers.

Delen en beveiligen

Juvans is onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden, zorgorganisaties, gemeenten, politie enz. In specifieke gevallen is het nodig gegevens uit te wisselen met derden. Dit doen we altijd met uw toestemming. De gegevens worden in zo’n geval verzonden via een beveiligde verbinding. Een samenwerkingspartner kan alleen ingeschakeld worden als hij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Juvans draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Juvans of die van een derde partij.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hier toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben o.b.v. de CAO Sociaal Werk een geheimhoudingsplicht.

Website

Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om de inhoud op onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers maakt Juvans onder meer gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie hierover lees onze volledige privacyverklaring.

Rechten

U heeft het recht om de gegevens, die wij van u hebben, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om deze verwerking te beperken. Mail daarvoor naar privacy@juvans.nl

Functionaris gegevensbescherming

Bij Divers / Juvans is de Functionaris Gegevensbescherming, Martine Jongenelen. Deze is te contacteren via m.jongenelen@divers.nl / martinejongenelen@juvans.nl of telefonisch op 06 55 32 24 77 (werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag).

Wilt u hier meer over weten? Lees dan ons volledige Privacy statement.