Clientenraad

Juvans hecht veel belang aan ‘de stem van de cliënt’. (Ex-)cliënten worden daarom actief betrokken bij het te voeren hulpverleningsbeleid via een Cliëntenraad.

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de cliënten van Juvans vertegenwoordigt. De Cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner voor Juvans, die vanuit algemene cliëntbelangen meedenkt en adviezen geeft.

Het betreft dan bijvoorbeeld advies over het gevoerde beleid in algemene zin, over de verbeterplannen na een cliënttevredenheidsonderzoek, over de reglementen die op de cliënten van toepassing zijn, over de plannen voor de toekomst.

Vanuit de dialoog en betrokkenheid met (ex-) cliënten verbetert en vernieuwt Juvans de hulp- en dienstverlening en toetst beleid en uitvoering aan het cliëntenperspectief. De Cliëntenraad van Juvans komt bijeen volgens een jaarlijks vergaderrooster. De zittingstermijn voor individuele leden bedraagt drie jaar en kan éénmaal worden verlengd.

De Cliëntenraad werkt volgens de aanpak Cliëntenraad Nieuwe Stijl.

Jaarverslag cliëntenraad 2017

Jaarverslag cliëntenraad 2016

Jaarverslag cliëntenraad 2015

Jaarverslag cliëntenraad 2014