ANBI

Juvans is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Onze missie: Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, gezondheid, school, werk of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Onze inzet kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Hierbij werken wij nauw samen met andere organisaties en vrijwilligers. We kijken naar de cliënt, in relatie tot het gezin/huishouden en de omgeving. Onze inzet is om samen met het sociale netwerk tot een oplossing te komen. De cliënt bepaalt hierbij de richting en gaat uit van zijn/haar eigen mogelijkheden.

KVK-nummer: 17206309
RSIN: 817947322 
Bezoekadres: Orthenseweg 2-D, 5212 XA, 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 17, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Raad van Bestuur: JJASM Verhoeven (directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO-Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor 'goed besturen'.

Jaarverslagen

Beloningsstructuur:
Directeur en medewerkers van Juvans vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.