Wat te doen bij een crisissituatie?

Ruzie en Geweld

Juvans is 24 uur per dag bereikbaar voor crisis via 073-6444244. Bij problemen waar acuut hulp ingezet moet worden, kan de crisisdienst-medewerker van Juvans ondersteunen door afstemming, overleg of doorverwijzing. Indien nodig is het mogelijk dat de medewerker van Juvans direct een cliëntgesprek, praktische crisishulp of plaatsing in de (vrouwen) opvang biedt. Bij een crisissituatie door psychiatrische problematiek of middelenmisbruik moet de gespecialiseerde crisisdienst (GZG of Novadic-Kentron) ingezet worden.