Veilig Thuis

Ruzie en Geweld

Eén plaats in de regio

Bij huiselijk geweld is het van belang dat mensen direct actie ondernemen en aan de bel trekken. Want huiselijk geweld is niet normaal. De gevolgen ervan zijn ingrijpend voor alle betrokkenen, zelfs voor volgende generaties. Kinderen die slachtoffer of getuige zijn, raken beschadigd en lopen grote kans in hun latere leven zelf slachtoffer of pleger te worden. Huiselijk geweld moeten we dus zo snel mogelijk stoppen. Daarom is er in de regio Brabant-Noord één centrale plaats waar iedereen terecht kan:

Veilig Thuis Brabant Noordoost
Ouden Vlijmenseweg 112
5223 GS ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 0800 2000
www.veiligthuisbno.nl

Voor wie?
Veilig thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Slachtoffers - ook slachtoffers van loverboys - kunnen er terecht. Kinderen, omstanders en buren die getuigen zijn van huiselijk geweld kunnen er hun verhaal kwijt. Maar ook voor plegers van huiselijk geweld staat het advies- en steunpunt open. Hetzelfde geldt voor medewerkers van professionele en niet-professionele organisaties, die bij de uitoefening van hun werk stuiten op huiselijk geweld.

Advies en doorverwijzing
De medewerkers van Veilig Thuis geven advies hoe u om kunt gaan met de situatie. Voor verdere hulpverlening verwijzen zij door naar gespecialiseerde hulpverleners. Zij leggen ook uit wat er gebeurt als u aangifte doet bij de politie.

Anoniem mag ook
Als u belt met Veilig Thuis kunt u dat ook anoniem doen. Wees niet bang om contact op te nemen. Twijfelt u? Bel dan in ieder geval.

In geval van nood: 112
Wanneer het huiselijk geweld direct bedreigend is belt u onmiddellijk het  alarmnummer 112. Dan wordt er meteen ingegrepen.

Veilig thuis voor slachtoffers, plegers, getuigen en andere betrokkenen

0800 - 20000
www.veiligthuisbno.nl