Sociale vaardigheidstraining voor jongeren van 9-12 jaar

Jeugd, school en gezin

Ben je wel eens onzeker, durf je niet goed te zeggen wat je wilt, vind je het moeilijk om nee te zeggen, zeg je altijd het verkeerde, voel jij je dan wel eens boos en verdrietig en weet je niet wat je daar mee moet of word je gepest? Blijf daar niet mee zitten, maar doe er wat aan. Kom naar de sociale vaardigheidstraining. Deze training wordt gegeven door Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het is afhankelijk van de gemeente waar je woont of een cursus/training wel of niet wordt aangeboden.

Ben je tussen de 9 en 12 jaar, dan kun je meedoen aan de sociale vaardigheidstraining. In de groep zitten 8 tot 12 kinderen en er zijn twee begeleiders. Je leert op een duidelijke manier zeggen wat je denkt en wat je voelt. De training bestaat uit tien bijeenkomsten van 1½ uur (niet in de schoolvakanties). Daarnaast is er voor de ouder(s)/ verzorger(s) een ouderavond voordat de training van start gaat.

Tijdens iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Eerst vertellen we iets over het thema van die dag, daarna gaan we samen aan de slag met het onderwerp.

De thema’s zijn:
• kennismaking en omgaan met complimenten
• grenzen verkennen
• contact maken
• uiten van gevoelens
• opkomen voor jezelf
• omgaan met kritiek
• samenwerken
• reageren op pesten
• individuele leerpunten
• afscheid nemen

Aanmelden
Telefonisch aanmelden kun je via het Centraal Bureau van Juvans. Er vindt dan een intakegesprek plaats in de eigen gemeente. Voor aanvang van de training is er een kennismakingsgesprek met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en de trainers. Hierin worden jouw wensen en verwachtingen en/of die van je ouder(s)/verzorger(s) besproken.

Plaats en kosten
De bijeenkomsten vinden zo dicht mogelijk bij jou in de buurt plaats.

Klik hier voor de flyer