Mijn kind luistert niet. Zo handel je positief

Jeugd, school en gezin

Ieder kind luistert wel eens niet. Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze krijgen steeds meer een eigen wil en gevoelens. Daarnaast verkennen zij ook steeds meer hun eigen grenzen. Vaak is het geen onwil en komt het doordat kinderen hun aandacht niet lang kunnen vasthouden. Of ze vergeten wat u met ze hebt afgesproken.

Onderstaande tips kunnen u helpen dit gedrag te veranderen.

Stel grenzen

  • Hanteer samen met uw partner dezelfde grenzen.
  • Pak niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.
  • Wees consequent. Handel steeds op het moment dat uw kind de grens bereikt of net daarvoor.
  • Ga niet in discussie over een maatregel die van tevoren afgesproken is.
  • Laat merken dat u last heeft van het gedrag van uw kind en niet van uw kind zelf.
  • Bied uw kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je rolschaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’
  • Neem de tijd om negatief gedrag van uw kind rustig samen te bespreken. Kies daar een goed tijdstip voor en doe het liever niet na een ruzie.
  • Ook in moeilijke omstandigheden is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft uw kind houvast.
  • U kunt voorkomen dat u een grens moet stellen door te zeggen wat u wél van uw kind verwacht. Door regels af te spreken of door positief gedrag te belonen leert uw kind gaandeweg waar het aan toe is.

Bespreek het gedrag met een deskundige

U kunt het specifieke gedrag van uw kind en uw vragen daarbij ook bespreken met een deskundige bij het Centrum Jeugd en Gezin of met de maatschappelijk werker. Deze geeft u tips of gaat samen met u op zoek naar oplossingen die bij uw situatie passen.

Hulp bij opvoeden

Wilt u ondersteuning bij de opvoeding van uw kind(eren)? Wij kunnen u  op verschillende manieren helpen. Kies hieronder bij Start Direct  hoe u contact met ons opneemt.