Kinderen en echtscheiding - KIES

Jeugd, school en gezin

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Het kan zeer verschillend zijn hoe ze hiermee omgaan. Bij de spel/praatgroep KIES, georganiseerd door Juvans, kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding.Onderzoek, door de universiteit Utrecht, toont aan dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.

Toestemming
In kleine groepen en onder begeleiding van twee speciaal opgeleide KIES-coaches komen de kinderen 8 keer 1 uur samen met lotgenoten bij elkaar, zoveel mogelijk op hun eigen school. Kinderen kunnen alleen meedoen wanneer beide ouders toestemming geven. Voor de ouders is er een informatie- en evaluatiebijeenkomst.

Klik hier voor de flyer.