Hoe om te gaan met pesten?

Jeugd, school en gezin

Pesten en treiteren zijn ernstige vormen van bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Belangrijk voor een positieve ontwikkeling van uw kind is dat het zelfvertrouwen ontwikkelt. Ouders, school en andere verantwoordelijken zijn aan het kind verplicht dat het zich in alle veiligheid kan ontwikkelen tot een mens dat vertrouwen heeft in zichzelf.

Klik hier voor de folder Kinderen en pesten.

Hulp bij opvoeding
Wilt u  ondersteuning bij de opvoeding van uw kind(eren)? Wij kunnen u op verschillende manieren helpen. Kies hieronder bij Start Direct hoe je contact met ons opneemt.