Ondersteuning

Ruzie en Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat plaatsvindt in de huiselijke kring van het slachtoffer. Daartoe behoren (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Slachtoffers én plegers kunnen vrouwen en mannen zijn, kinderen en volwassenen, onder wie ook ouderen. Juvans biedt hulp aan slachtoffers, plegers en omstanders wanneer zij betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweld. Dat kan in de vorm van individuele gesprekken, online-hulpverlening maar ook via groepshulpverlening.

Ruzie en Geweld Meer informatie